Hungarian description:

A tárgyat meghirdető kar neve:
Természettudományi és Informatikai Kar
A tárgyat meghirdető klinika/intézet neve:
ORVOSI FIZIKAI ÉS ORVOSI INFORMATIKAI INTÉZET
Elérhetőség/információ:
6720 Szeged, Korányi fasor 9. Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 427
Telefon: (62) 545-077
E-mail: office@dmi.u-szeged.hu
http://www.szote.u-szeged.hu/dmi/

Kurzus címe: Telemedicina
Kreditérték: 3 kreditpont

Előadás: heti 1 óra (Kurzus kódja: AOK-K453)
Vizsgaforma: kollokvium (5 fokozatú)
Gyakorlat: heti 2 óra (Kurzus kódja: AOK-K454)
Vizsgaforma: aláírás

Tárgyfelvétel előfeltétele: nincs
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Évfolyam/félév: IV. és V. évfolyam. 1. félév

A kurzus célja: A „Telemedicina kurzus célja, hogy bemutassa az informatika tértől és időtől független alkalmazását az egészségügyben, különös tekintettel a sürgősségi és a krónikus betegellátás, a kardiológia, a radiológia, a szülészet-nőgyógyászat és a stroke rehabilitáció területén.
A hallgatók néhány kiválasztott területen, mélyebb ismereteket is szerezhetnek a Telemedicina és informatika alkalmazásáról. Az interdiszciplináris projektmunka keretében egyedi lehetőségük lesz orvosi/ IT szakterületekben egy konkrét feladat modellezésére és egy közös működő megoldás létrehozására.

Számonkérés módja:
a./ Évközi demonstrációk:
A félév folyamán egy tesztet kell megírni a hallgatóknak Telemedicinás ismereteikből. A félév végére egy működő alkalmazást kell létrehozni a gyakorlatokon specifikált módon.
b./ A félév aláírásának feltétele:
Órákon való részvétel, a teszt legalább elégséges szintű megírása és a működő alkalmazást elkészítése.

Tematika (előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)

 

Oktatási hét

Előadás (1 óra)

Előadás (1 óra)

Gyakorlat (1 óra)

1.

2014.09.04

Telemedicina tantárgy ismertetése, helyszín, tanmenet, teendők:
Dr. Bilicki Vilmos

2.

2014.09.11

Vizuomotoros tanulás és külső agyi stimulációk szerepe a stroke rehabilitációban: előadás és gyakorlat:
Dr. Kincses Tamás:

Telemedicina lehetőségei:
Dr. Bari Ferenc

3.

2014.09.18

Telemedicina a kardiológiában

Dr. Forszter Tamás

Kardiológia:

Dr. Rudas László

4.

2014.09.25

A Telemedicina alkalmazási lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban

Dr. Bártfai György

Teleradiológia

Dr. Palkó András

5.

2014.10.02

Beszédfeldolgozás

Dr. Tóth László

Stroke prevenció internetes támogatással:
Dr. Bari Ferenc

6.

2014.10.09

Jelfeldolgozás: Dr. Gingl Zoltán 2x45 perc előadás + 1x45 perc gyakorlat

7.

2014.10.16

Szoftverfejlesztés: Dr. Bilicki Vilmos 3x45 perc gyakorlat

8.

2014.10.30

Szoftverfejlesztés: Dr. Bilicki Vilmos 3x45 perc gyakorlat

9.

2014.10.31

Szoftverfejlesztés: Dr. Bilicki Vilmos 3x45 perc gyakorlat

10.

2014.11.07

Projektmunka:

1 orvostanhallgató + 1 informatikus hallgató alkot egy párt.

Feladat:

Orvosi probléma definiálása, protokoll kialakítása, igény specifikáció, mobil vagy webes alkalmazás megtervezése, kifejlesztése

11.

2014.11.14

12.

2014.11.21

13.

2014.11.28

Projektmunka: vizsgafeladatok bemutatója